Het goede doel

Meer over ons lokale goede doel

De service clubs uit Dokkum, Rotary Club Dokkum, Lions Club Dokkum Bonifatius & Lions Club Noordoost Friesland ondersteunen het volgende goede doel met de opbrengsten uit de rally:

Stichting Altijd doen!

Het organiseren van een vakantiedag voor kinderen die niet op vakantie kunnen is een prachtig initiatief dat door vele organisaties wordt gesteund. St. Altijd Doen organiseert dit al gedurende meer dan 16 jaar. Deze dag biedt kinderen de mogelijkheid om te genieten van leuke activiteiten en ervaringen die ze anders niet zouden hebben tijdens de vakantieperiode. Het is belangrijk om na te denken over de redenen waarom dit zo’n waardevol evenement is voor zowel de kinderen als hun ouders.

Begrijpen hoe de vakantieperiode wordt ervaren

Ten eerste is het belangrijk om te begrijpen hoe de vakantieperiode kan worden ervaren door kinderen die niet op vakantie kunnen gaan. Deze kinderen kunnen zich buitengesloten voelen wanneer ze hun leeftijdsgenoten horen praten over hun reisplannen en foto’s zien van hun vakanties. Het kan ook zijn dat ze zich zorgen maken over het missen van belangrijke gebeurtenissen of activiteiten die hun vrienden zullen hebben tijdens de vakantieperiode. Het kan eenzaam en teleurstellend zijn om niet dezelfde ervaringen te hebben als hun leeftijdsgenoten.

De kans om te leren, te groeien en nieuwe vrienden te maken

Een vakantiedag biedt deze kinderen een kans om deel te nemen aan leuke activiteiten en nieuwe ervaringen op te doen. Dit kan helpen om hun zelfvertrouwen te vergroten en hun gevoel van eigenwaarde te versterken. Ze hebben de kans om te leren, te groeien en nieuwe vrienden te maken. Door deze dag te organiseren, wordt er een veilige omgeving gecreëerd waarin alle kinderen zich kunnen vermaken en het gevoel hebben erbij te horen.

Geen zorgen over het welzijn van de kinderen voor ouders

Bovendien kan de vakantiedag een gelegenheid zijn voor ouders om hun kinderen te ondersteunen en aan te moedigen. Ouders die het zich niet kunnen veroorloven om op vakantie te gaan, kunnen zich zorgen maken over het welzijn van hun kinderen tijdens de vakantieperiode. Zij hebben misschien niet de middelen om hun kinderen de ervaringen te bieden die hun leeftijdsgenoten wel hebben, wat kan leiden tot gevoelens van schuld of onzekerheid. Een vakantiedag biedt ouders een mogelijkheid om te zien dat hun kinderen zich vermaken en plezier hebben, wat hen gerust kan stellen. Daarnaast is het van wezenlijk belang dat kinderen na de schoolvakantie de ervaringen tijdens de vakantie met klasgenoten te delen. Uiteindelijk vindt iedereen het leuk om te vertellen wat ze gedaan hebben.
Bovendien kan het evenement ouders de gelegenheid bieden om te netwerken en contact te leggen met andere ouders in vergelijkbare omstandigheden. Dit kan een gevoel van gemeenschap creëren en ouders helpen om steun te vinden bij anderen die dezelfde uitdagingen ervaren. Het kan ook leiden tot nieuwe vriendschappen en sociale connecties die verder gaan dan de vakantiedag.

Horizon verbreden

Een ander belangrijk aspect van een vakantiedag is dat het kinderen de kans geeft om hun horizon te verbreden en nieuwe ervaringen op te doen. Deze kinderen kunnen niet altijd deelnemen aan dezelfde activiteiten als hun leeftijdsgenoten, en ze kunnen beperkt zijn in hun mogelijkheden om nieuwe dingen te ontdekken. Een vakantiedag kan echter een scala aan activiteiten bieden, waaronder sport, het bezoeken van een museum of gewoon spelen en dollen met elkaar.

Activiteit uitbreiden naar een weekend

Maar wat zou het mooi zijn als we de activiteit wat zouden kunnen vergroten. Wij van St. Altijd Doen denken dan aan misschien een weekend weg. Daar zijn wel middelen voor nodig. Zeker als het langer dan 1 dag gaat worden zullen we naast eten en drinken, busvervoer en de eventuele activiteit zelf, ook meer begeleiding nodig hebben. Als bestuur kunnen we dat niet alleen, dus meer inzet van ouders of vrijwilligers zal dan nodig zijn. Daarom zijn we als St. Altijd Doen ook blij met initiatieven zoals de Dockumer Granaet Rally. Het brengt ons bekendheid voor onze initiatieven en middelen om onze activiteiten uit te kunnen voeren. We zijn dan ook al een reeks van jaren heel blij met de geweldige ondersteuning die we krijgen vanuit de organisatie.