Organisatie

De organisatie van de Dokkumer Granaetrally is in handen van:

Hartog Ensel, Focko Visser, Renze de Graaf, Arjen Kingma, Bert-Johan Mullender,
Jan Winters, Arjen van der Schaaf en Jack Raadsma.

De wedstrijdleiding van de rally is in handen van Wopke Hettema, Business Rally Events