Organisatie

De organisatie van de Dokkumer Granaetrally is in handen van:

Focko Visser, Renze de Graaf, Arjen Kingma, Bert-Johan Mullender, Arjen van der Schaaf, Jack Raadsma en Robert Postma

De wedstrijdleiding van de rally is in handen van Wopke Hettema, Business Rally Events